ACTIVE 24 - CENTRUM NÁPOVĚDY

 
   
  
ACTIVE 24 - CENTRUM NÁPOVĚDY .: Domény a DNS .: TLD Doména nejvyššího řádu

TLD Doména nejvyššího řádu

Doména nejvyššího řádu (TLD, z anglického Top Level Domain) je internetová doména na nejvyšší úrovni stromu internetových domén. V doménovém jméně je doména nejvyšší úrovně uvedena na konci (např. u www.active24.cz je doménou nejvyššího řádu .CZ). TLD popisuje základní skupinu doménových jmen, např. všechna doménová jména daného státu. Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanoveny internetovou standardizační organizací IANA. Existují TLD následujících tří typů:

  • Národní TLD (country-code TLD, ccTLD) sdružující domény jednoho státu. Jejich název je dvoupísmenný, až na výjimky odpovídající kódu země podle ISO 3166-1, např. cz pro Česko.
  • Generické TLD (generic TLD, gTLD) sdružující obecné domény (např. org pro neziskové organizace), nespojené s jedním konkrétním státem (až na výjimku TLD mil a gov, které jsou z historických důvodů vyhrazeny pro vojenské, resp. vládní počítačové sítě v USA).
  • Infrastrukturní TLD využívané pro vnitřní mechanismy Internetu. V současné době existuje jediná taková TLD: arpa, používaná systémem DNS.
 
Služby, které si můžete spustit na své doméně:

Jak Vám tento článek pomohl?

Související články

article Aktivace a deaktivace služby Automatické vytváření domén 3. řádu

  5-15-2012    Zobrazeno: 6427   
article Automatické vytváření domén 3. řádu
Služba „Automatické vytváření domén 3. řádu...

  8-3-2009    Zobrazeno: 27631   
article Co je doména I., II. a III. řádu?
Základním prvkem je doména I. řádu, což je...

  7-29-2009    Zobrazeno: 42620   

Komentáře uživatelů

Přidat komentář
Nepřidány žádné komentáře.


(c) 2009 - ACTIVE 24, s.r.o. - All Rights Reserved