ACTIVE 24 - CENTRUM NÁPOVĚDY

 
   
  
ACTIVE 24 - CENTRUM NÁPOVĚDY .: Slovník pojmů

Slovník pojmů


Pojmů ve slovníku: 33.

Pages:   1   2  

Antispam
Antispam je kombinací několika dílčích opatření, které dokáží při správném nastavení eliminovat většinu nevyžádaných zpráv ve Vaší poště. Antispam probíhá na straně serveru, ale touto funkcí disponuje i většina moderních E-mailovyých klientů.
Zobrazit související články
 
CMS
CMS (Content Management System) - Redakční systém. Systém umožnující správu obsahu stránek prostřednictvím on-line administračního rozhraní. Active24 nabízí ve zvláštních balíčcích vlastní redakční systém Můj Nový Web a eZ Publish. Na webhosting je však možné instalovat libovolný redakční systém, pro který jsou splněny systémové nároky. Na serverech s OS Linux nabízíme instalaci nejběžnějších redakčních systémů, např. Joomla, Wordpress nebo phpBB, pomocí OCI (One Click Installer). Na OS Windows je možné pomocí aplikace Microsoft WebMatrix využít snadnou instalaci redakčních systémů DotNetNuke, Umbraco, Kentico a dalších.
Zobrazit související články
 
DNS
(Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. Později ale přibral další funkce (např. pro elektronickou poštu či IP telefonii) a slouží dnes de facto jako distribuovaná databáze síťových informací.
Zobrazit související články
 
DNSSEC
(Domain Name System Security Extensions) je zabezpečená verze DNS záznamů, kde se snižuje riziko zneužití. U takto nastavené domény budete mít větší jistotu, že při jejím zadáni do internetového prohlížeče se zobrazí skutečně obsah stránek požadované domény.
Zobrazit související články
 
FAQ
(Frequently Asked Questions) jsou odpovědi na často kladené otázky publikované formou článků v našem centru nápovědy.
Zobrazit související články
 
FTP
FTP je zkratka pro File Transfer Protocol. Je to protokol pro přenost dat a využívá se zejména pro nahrávání obsahu prezentací na server.
Zobrazit související články
 
FTPS
FTP se zabezpečením pomocí SSL/TLS (někdy zaměňováno s termínem Bezpečné FTP, viz SFTP )
Zobrazit související články
 
HTTP
(HyperText Transfer Protocol) je internetový protokol určený původně pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Používá obvykle port TCP/80.
Zobrazit související články
 
HTTPS
HTTPS je v informatice nadstavba síťového protokolu HTTP, která umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před odposloucháváním, podvržením dat a umožňuje též ověřit identitu protistrany. HTTPS používá protokol HTTP, přičemž přenášená data jsou šifrována pomocí SSL nebo TLS a standardní port na straně serveru je 443.
Zobrazit související články
 
IMAP
(Internet Message Access Protocol) je internetový protokol pro vzdálený přístup k e-mailové schránce. Na rozdíl od protokolu POP3 vyžaduje IMAP trvalé připojení (tzv. on-line), avšak nabízí pokročilé možnosti vzdálené správy (práce se složkami, přesouvání zpráv, prohledávání na straně serveru a podobně). V současné době se používá protokol IMAP4 .
Zobrazit související články
 
IP adresa
IP adresa je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol. V současné době je nejrozšířenější verze IPv4, která používá 32bitové adresy, například 192.168.0.1.
Zobrazit související články
 
IPv6
Internetový protokol verze 6 (IPv6) je protokol pro přenos paketů mezi počítači na Internetu a jiných sítích. Je vyvíjen jako náhrada celosvětově používaného protokolu IPv4, který je pilířem současného Internetu. Jedna z hlavních změn, kterou IPv6 přináší, je daleko větší adresní prostor. Obsahuje celkem 2^128 (zhruba 3.4×10^38) adres, což odpovídá počtu 5×10^28 adres pro každého z 6.5 miliardy dnes žijících lidí.
Zobrazit související články
 
MNW
Content Management System - Můj Nový Web.. Služba pro tvorbu webové prezentace prostřednictvím jednoduchého administračního nástroje. V rámci dané služby není možné využívat PHP skriptů, databází nebo periodického spouštění skriptů (CRON). Při jejím objednání zvolte operační systém LINUX.
Zobrazit související články
 
NS
(Nameserver) Jmenný server, ve kterém se vedou záznamy DNS pro domény 2. řádu. NS servery ACTIVE24 jsou např. alfa.ns.active24.cz a beta.ns.active24.cz.
Zobrazit související články
 
NSSET
Identifikátor sady name serverů. Obsahuje názvy DNS serverů. Lze ho použít na více než jedné doméně. Při registraci domény je buď samostatně přiřazen ACTIVE24 nebo nastaven uživatelem.
Zobrazit související články
 
On The Fly
On The Fly znamená to, že data se šifrují a dešifrují vždy, kdy je potřeba, tj. česky za pochodu.
Zobrazit související články
 
PEAR
PEAR je zkratka pro rozšíření a aplikace datového zázení PHP neboli PHP Extension and Application Repository. Účelem je poskytnout strukturované knihovny open-source kódu pro uživatele PHP.
Zobrazit související články
 
Phishing
Phishing (někdy převáděno do češtiny jako rybaření) je podvodná technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) od obětí útoku. Jejím principem je rozesílání e-mailových zpráv, které se tváří jako oficiální žádost banky či jiné podobné instituce a vyzývají adresáta k zadání jeho údajů na odkazovanou stránku. Tato stránka může například napodobovat přihlašovací okno internetového bankovnictví a uživatel do něj zadá své přihlašovací jméno a heslo. Tím tyto údaje prozradí útočníkům, kteří jsou poté schopni mu z účtu vykrást peníze.
Zobrazit související články
 
POP3
(Post Office Protocol v. 3) je internetový protokol, který se používá pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta. Jedná se o aplikační protokol pracující přes TCP/IP připojení.
Zobrazit související články
 
RDP
Remote Desktop Protocol - RDP - znamená síťový protokol, který umožňuje uživateli ovládat vzdálený počítač prostřednictvím připojení k jeho ovládacímu prostředí. Připojení pracuje na principu klient-server, kdy uživatel na svém počítači využívá jednoduchého klienta pro zobrazeni grafického uživatelského prostředí, které je spuštěno na vzdáleném počítači.
Zobrazit související články
 
SEO
(Search Engine Optimization) je metoda upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich obsah byl vhodný pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Smyslem této optimalizace je získat ve výsledku hledání pro danou webovou stránku vyšší pozici, tedy lepší viditelnost odkazu.
Zobrazit související články
 
SFTP
bezpečný přenos souborů s pomocí SSH (Secure File Transfer Protocol)
Zobrazit související články
 
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi přepravci elektronické pošty. Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem; zpráva je doručena do tzv. poštovní schránky adresáta, ke které potom může uživatel kdykoli (off-line) přistupovat (vybírat zprávy) pomocí protokolů POP3 nebo IMAP.
Zobrazit související články
 
SPAM
Spam je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy internetové komunikace – např. diskuzní fóra, komentáře nebo instant messaging (ICQ,SKYPE,Live Messaging).
Zobrazit související články
 
SSH
(Secure Shell) je v informatice označení pro program a zároveň pro zabezpečený komunikační protokol v počítačových sítích, které používají TCP/IP. SSH byl navržen jako náhrada za telnet a další nezabezpečené vzdálené protokoly (rlogin, rsh apod.), které posílají heslo v nezabezpečené formě a umožňují tak jeho odposlechnutí při přenosu pomocí počítačové sítě.
Zobrazit související články
 

Pages:   1   2  


(c) 2009 - ACTIVE 24, s.r.o. - All Rights Reserved