ACTIVE 24 - CENTRUM NÁPOVĚDY

 
   
  
ACTIVE 24 - CENTRUM NÁPOVĚDY .: Webhosting .: Podpora databází .: MS SQL

MS SQL

Microsoft SQL Server je výkonný databázový systém společnosti Microsoft. Databázi MSSQL mohou využívat výhradně virtuální servery běžící na platformě Microsoft Windows Server.

Správa databáze je možná prostřednictvím WWW rozhraní MSSQL.ACTIVE24.CZ, které umožňuje jednoduché prohlížení databáze, editaci obsahu a veškeré administrativní úkony jako jsou změny struktury, vytváření a rušení tabulek, atd. Přístup k databázi je možný také z virtuálního serveru pomocí skriptu, nebo pokud máte pevné připojení k internetu prostřednictvím MMC konzole. V druhém případě je ovšem nutné zaslat nám IP adresu či adresy (maximálně pět), ze kterých budete na databázi přistupovat.

WWW rozhraní pro správu
WWW rozhraní pro správu - SSL přístup
WWWrozhraní pro správu záloh
WWW rozhraní pro správu záloh - SSL přístup

Výchozí velikost databáze je 100MB, na žádost ji můžeme navýšit až na 500MB. Velikost databáze se nezapočítává do celkového využitého prostoru.


Příklad ASP skriptu pro připojení k databázi

jméno databázového serveru "msdb.domena.cz"  *)
jméno databáze "jmenodatabaze"
uživatel "uzivatelskejmeno"
heslo "hesloxxx":

ConnString = "Provider=SQLOLEDB;Server=msdb.domena.cz;Database=jmenodatabaze;User Id=uzivatelskejmeno;Password=hesloxxx;"
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open ConnString
SQL = "SELECT * FROM tabulka WHERE id=1" Set RS = Conn.Execute(SQL,,1)

 

 


Příklad pro připojení k databázi 

- tento string používají např. aplikace instalované pomocí Webmatrix. Ve svých web.config maji vložené toto připojení:

<connectionStrings>

<clear/>

<add name="CMSConnectionString" connectionString="Persist Security Info=False;database=databasename;server=msdb.domena.cz;user id=username;password=password;Current Language=English;Connection Timeout=240;"/>

 </connectionStrings>

  


 Důležité:

V případě, že má Zákazník k Virtuálnímu serveru objednanou databázi, smí ji využívat pouze pro služby objednané u Poskytovatele. Vzdálené připojení do databáze je možné zřídit na vyžádání pro jednu nebo více konkrétních IP adres a pouze pro účely administrace.

 

_________________________________________

*) pokud nemáte založený A záznam "msdb.domena.cz", použijte jméno databázového serveru, které Vám bylo zasláno při zřízení služby


Jak Vám tento článek pomohl?

Související články

article Microsoft SQL Server 2008
Přístup k databázi Administrace databáze je...

  8-14-2009    Zobrazeno: 6812   
article Jak mohu naplnit databázi daty? Jaký je přístup k databázi?
K administraci databází je možno použít WWW...

  8-17-2009    Zobrazeno: 9737   
article SQL dotazy
Seznam procesů v databázi naleznete v...

  9-30-2015    Zobrazeno: 957   

Komentáře uživatelů

Přidat komentář
Nepřidány žádné komentáře.


(c) 2009 - ACTIVE 24, s.r.o. - All Rights Reserved